Športni klub kraparjev Slovenije

Športni klub kraparjev Slovenije

Športni klub kraparjev Slovenije je v letu 2008 ustanovila skupina zanesenjakov, ljubiteljev krapolova na način ujemi in izpusti.

Cilj društva je združevanje ljubiteljev rekreacijskega in tekmovalnega krapolov.

Od začetka pa vse do danes nas spremljajo mnogi očitki nasprotnikov našega hobija in športa, vendar neoziraje se na njih, nadaljujemo začrtano pot. Nikoli se nismo elitizirali in zapirali vase, svoje znanje in izkušnje smo bili vselej pripravljeni deliti z vsemi, ki to želijo, ki so jih pripravljeni upoštevati in se po njih ravnati. Kljub temu, da kraparji nismo najbolj priljubljeni med slovenskimi ribiči, se s trmoglavim delom zavednih članov prebijamo naprej.

Članstvo v društvu

Član društva lahko postane vsakdo, ki poda pisno pristopno izjavo, v kateri zaprosi za članstvo, pridobi soglasje predsedstva društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in pravili društva, ter plača članarino.

Osebna izkaznica

Prvotni namen in interes društva, je združevanje ljubiteljev krapolova. Društvo deluje na področju športno rekreativnih dejavnosti s poudarkom na tekmovalnem krapolovu, na način ujemi in izpusti. Strokovno delo in zavzetost sta naše vodilo, naš namen pa je približati to vrsto športa in vse njegove lepote širšim množicam.

Davčna številka: 51154692

Matična številka: 1153714000

IBAN SI56 0254 3025 7185 645 (NLB d.d.)


Predsednik:

Aleksander Kolar elektronska pošta